Japanese Mahjong Guide

posted on 11 Aug 2009 12:55 by kotorichan

บทความเกี่ยวกับไพ่นกกระจอกที่เจ้าของบล็อกเขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเผยแพร่วิํธีการเล่นไพ่นกกระจอกญี่ปุ่นให้กับผู้ที่สนใจครับ

บทความทั้งหมดผู้เขียนไม่มีความประสงค์ที่ต้องการจะส่งเสริมให้นำไปใช้ในเชิงของการพนัน แต่อยากให้นำไปใช้ในเชิงของการเป็นเกมส์กีฬาเพื่อพัฒนาทักษะ และความบันเทิงครับ

 - รวมศัพท์ไพ่นกกระจอกญี่ปุ่น
 - อุปกรณ์ในการเล่นไำพ่นกกระจอก
 - วิํธีการเล่นไพ่นกกระจอก ตอน 1: Basic Gameplay
 - วิํธีการเล่นไพ่นกกระจอก ตอน 2: How to Win?
 - วิํธีการเล่นไพ่นกกระจอก ตอน 3: การคิดคะแนน
 - วิํธีการเล่นไพ่นกกระจอก ตอน 4: Furiten